Pobytové i poznávací ZÁJEZDY -Sopka.cz - USA - Havaj - Francouzská Polynésie (Moorea / Bora Bora)


banner

USA - Havaj - Francouzská Polynésie (Moorea / Bora Bora)


ČÍSLO ZÁJEZDU: 1980870


Země
Typ zájezdu Kombinovaný
Podtyp zájezdu za mořem, luxusní, za přírodou
Nástupní země Česká republika
Nástupní místo Praha
Začátek zájezdu 19.01.2019
Konec zájezdu 08.02.2019
Počet nocí 18
Průvodce
Typ dopravy  
Strava Se snídaní
  Tisk stránky Tisknout
- letenku Praha - San Francisco - Kauai - Oahu - Tahiti - Oahu - Maui - Los Angeles - Praha v optimální knihovací toídi ve. tax a poplatku
- v kombinaci s Bora Bora letenku Tahiti - Bora Bora - Tahiti / resp. poepravu lodí na ostrov Moorea a zpit
- transfery leti?ti ? hotel ? leti?ti ve Francouzské Polynésii
- ubytování: 2x San Francisco, 3x Kauai, 2x Oahu, 1x Tahiti, 6x Moorea nebo Bora Bora, 3x Maui
- pronájem vozu stoední kategorie veetni komplexního poji?tiní na Kauai, Oahu a Maui
- základní poji?tiní léeebných výloh
- poji?tiní CK proti úpadku
- asistenci na?eho místního zástupce ve USA a ve Fr. Polynésii
Ubytování:
San Francisco: Hotel Fusion San Francisco nebo podobný / bez stravování
Kauai: Hotel Shoreline Hotel Waikiki nebo podobný / bez stravování
Oahu: Aqua Aloha Honolulu nebo podobný / bez stravování
Tahiti: Intercontinental Tahiti Resort se snídaní
Moorea: Intercontinental Moorea se snídaní nebo Bora Bora: Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort se snídaní
Maui: Royal Lahaina Resort nebo podobný / bez stravování
a pod.
Pozn: pokoje vy??í kategorie ne? standard - k dispozici na vy?ádání


- volitelné poipoji?tiní (storno zájezdu, zavazadla, odpovidnost za ?kodu)
- vízum ESTA do USA zaoídíme za poplatek 450 Ke/os.
- pohonné hmoty pro pronajaté vozy, poplatky za parkování apod.
- poplatek za zavazadla na letu San Francisco - Kauai
- místní taxu ? cca 1,26 a? 1,68 EUR na 1 os. /noc ? platí se poi odjezdu z hotelu


Láká Vás tropická poíroda Havaje a nejlep?í plá?e ve Francouzské Polynésii? Rádi si prohlédnete moderní metropole jako San Francisco, Los Angeles? Pak u? dále nehledejte. Tato cesta je stvooena poímo pro Vás. Pro maximální zá?itek z dovolené zajistíme kompletní servis veetni výletu, atrakcí a aktivit na místi, kombinaci s dal?ími destinacemi a mnoho dal?ího.

Cena za os. / ve Fr. Polynésii kombinace s ostr. Moorea 139 490,- Kč Cena za os. / ve Fr. Polynésii kombinace s ostr. Bora Bora 156 190,- Kč
Vízum do USA (ESTA) 450,- Kč Povinný poíplatek za letenky ve vysoké sezóni od 27.6.-16.8. 29 000,- Kč

19.01. - 08.02.2019 21 dní od 0,- Kč 26.01. - 15.02.2019 21 dní od 0,- Kč
02.02. - 22.02.2019 21 dní od 0,- Kč 09.02. - 01.03.2019 21 dní od 0,- Kč
16.02. - 08.03.2019 21 dní od 0,- Kč 23.02. - 15.03.2019 21 dní od 0,- Kč
02.03. - 22.03.2019 21 dní od 0,- Kč      

------ poesun na ostrov MOOREA nebo BORA BORA ----
 
1. den: PRAHA - SAN FRANCISCO / 2 noci
Odlet z Prahy do San Franciska.
Po poíletu Vás na leti?ti vyzvedne oidie a odveze do hotelu.
Ubytování. 
15. den: TAHITI - HAVAJ / ostrov MAUI
Bihem dnes se vrátíte zpit na Tahiti odkud poeletíte zpit na Havaj, tentokrát na ostrov Moorea. 
16.-19. den: HAVAJ - ostrov MAUI / 3 noci
Po poíletu si vypujeíte vuz (stoední kategorie, kompletní poji?tiní) a odjedete do hotelu, kde vás eekají bájeené 4 dny/3 noci

Ostrov Maui je, jak oíkají místní obyvatelé, ?no ka oi?, nejlep?í místo na sviti. Druhý nejvit?í ostrov celého Havajského souostroví si tento superlativ ureiti zaslou?í. Snad v?ichni náv?tivníci ostrova souhlasí s domorodci, ano, Maui je zemi neporovnatelné krásy. Vedle stovek kilometru bilostných plá?í nabízí tento earokrásný ostrov v?e, co si i ten nejnároenij?í turista mu?e poát.
Stejni jako na vit?ini Havajských ostrovu i Maui je oblíbeným rájem potápieu a ?norchlování. Pokud neholdujete ani jedné mo?nosti, mo?ná vá? poti?í výlet lodí s proskleným dnem ei oceánské centrum Maui, kde naleznete ruzné druhy tropických ryb.
Vynechat byste bihem svého pobytu ureiti nemili Národní park Haleakala a Iao Valley. Rozloha parku je 122,15 km². Dominantou je spící sopka Haleakala (East Maui) s nejvy??ím bodem ve vý?ce 3 055 m. K její poslední erupci do?lo kolem roku 1490. Zabírá a? 75 % rozlohy parku. Území parku se od vrcholu Haleakala rozkládá smirem dolu po jihovýchodním svahu hory a? po poboe?í Kipahulu poblí? mista Hana. Park vznikl v roce 1916 jako soueást Hawaii National Park. Název Haleakala znamená v havajském jazyce ?dum slunce?. Podle místní legendy zde polobuh Maui uviznil slunce, aby tak prodlou?il den. 
19. den: MAUI - LOS ANGELES
Dnes vás eeká návrat na leti?ti, vrácení vozu a odlet do Los Angeles. 
2. den: SAN FRANCISCO
Volný program. Nav?tivte nejznámij?í památky San Franciska a jeho okolí jako je pevnost Alcatraz a most Golden Gate ei Chinatown.
Pozn: pobyt v USA lze prodlou?it a zkombinovat napo. s výletem po Národních parcích jako je napo. Yosemitské údolí. 
20. den: LOS ANGELES - PRAHA
Bihem dne mo?nost prohlídky L.A.
Vydejte se na prohlídku tohoto fascinujícího mista plného zábavy. Nav?tivte proslulou ulic Hollywood Boulevard s Walk of Fame, Beverly Hills s luxusními rezidencemi, plá?e v Santa Monice a dal?í zajímavosti. Pokud cestujete s ditmi, nemili byste vynechat ani Disneyland a filmová studia Universals. Pokud jste milovníky uminí, nevynechejte poi svém pobytu ani náv?tivu muzea a vily J.Paul Getty. 
21 den: PRAHA
Poílet do Prahy. 
3.-6 den: SAN FRACISCO - HAVAJ - ostrov KAUAI / 3
3. den ráno se poesunete z hotelu na leti?ti a odletíte do Lihue na ostrovi Kauai.
Po poíletu si vypujeíte vuz (stoední kategorie, kompletní poji?tiní) a odjedete do hotelu, kde vás eekají bájeené 4 dny/3 noci

Zde vás eeká jedineená poíroda de?tného pralesa v horách ostrova, Waimea Canyon poezdívaný ?Grand Canyon Pacifiku? s cihlovi eervenými stinami, které jsou pokryté temni zelenými keoi a v celé své kráse spadají do hlubin. Bihem nikolika dní poznáte panenské plá?e, vodopády Wailua, vysoké útesy pokryté hustou d?unglí tyeící se nad azurové modrým oceánem a dal?í úchvatná místa.
Kauaʻi je nejstar?í a nejmen?í z hlavních havajských ostrovu. Poezdívka ostrova je Ostrov zahrad. Zelené jsou zde i hory a v poípadi, ?e jste vidili filmy Jurský park nebo ?est dní sedm nocí (kromi mnoha dal?ích filmu natoeených na Kauai), vás obrazovka nebo filmové plátno opravdu neklamou. V?e je jak velký Jurský park.  
6-8. den: HAVAJ - ostrov OAHU / 2 noci
Dnes poeletíte na vedlej?í ostrov Oahu, jeho jméno Vám mo?ná moc neoekne, ale jména jako Honolulu, Waikiki nebo Pearl Harbour u? ureiti ano.
Po poíletu si vyzvednete vuz a ubytujete se v hotelu.

Bihem dne?ního a zítoej?ího budete mít poíle?itost poznat jak administrativní centrum ostrova Oahu - Honolulu s kultovní plá?í Waikiki, památník USS Arizona Memorial v Pearl Harbor, loi Mighty Mo, Chinatown nebo mo?nost vydat se na jihovýchodní poboe?í ostrova k zátoce Hanauma Bay, kde jsou skvilé podmínky pro ?norchlování. Na severním poboe?í ostrova jsou zase nejvit?í vlny, oblíbené zejména mezi surfaoi.  
8. den: HAVAJ - TAHITI
Dne?ní den vás eeká odlet do Francouzské Polynésie, na ostrov Tahiti.
Na leti?ti v Papeete Vás bude oeekávat ná? zástupce, který se s Vámi poivítá tradiením tahitským pozdravem, poedá Vám tradiení náhrdelník z kvitin a nakonec dopraví do hotelu, kde poenocujete

Francouzská Polynésie ? fantastické plá?e, azurovi modré mooe, korálové útesy poekypující ?ivotem a ostrovy plné rozmanité vegetace. Místo, které synonymem pro ráj na zemi. Tahiti je hlavním mistem Francouzské Polynésie a je také výchozím bodem k náv?tivi dal?ích ostrovu. Ostrov Moorea je vzdálen pouhých 17 km od Tahiti, od kterého je oddilen hlubokým mooským ramenem. Vrcholky sopek zvedající se do vý?ky se odrá?ejí v klidné hladini laguny. Dále ostrov Huahine, kouzelný, divoký ostrov le?ící 175 km severozápadni od Tahiti, tajemný s jeho je?ti velmi ?ivými tradicemi; ve spoleené laguni le?í dvojice ostrovu Raiatea a Taha´a, posvátné ostrovy s úrodnými údolími a poenádherným místem pro vodní sporty. Známý ostrov Bora Bora se svými malými ostruvky, kokosovými háji lemovanými bílým pískem a korálovými útesy se tyeí nad neuvioitelni krásnými vodami plnými ryb. A v neposlední oadi sem patoí prapuvodní ostrov Maupiti v srdci jeho nefritovi zbarvené laguny. Vydat se ale mu?ete a? na Markézské ostrovy, souostroví Tuamotu nebo toeba na 5 a pul hod. letu vzdálený tajemný Velikonoení ostrov. 
9.-15. den: TAHITI - BORA BORA / 6 nocí
Odlet na ostrov Bora Bora, kde vás eeká pobyt na 7 dní/6 nocí

Vyhaslá sopka uprostoed jedné z nejhezeích lagun svita, to je Bora Bora, perla Tichomooí, jednodu?e ostrov snu. Toi hory tvooí jeho py?nou siluetu, nejvy??í z nich je hora Otemanu 727 m vysoká, tisni následuje hora Pahia, opoedená oadou povistí. Ostrov je py?ný na svá dávná váleená ta?ení a bývalou nadvládu nad ostrovem Raiatea, co? byl jeho nejvit?í rival. Velkorysá poíroda darovala tomuto ostrovu lagunu s koi??álovi pruhlednou vodou nepopsatelné krásy, lemovanou oadou malých rajských ostrovu. Na jednom z tichto motu je leti?ti, na ostatních jsou luxusní hotely. Výjimku tvooí motu Toopua, na kterém je poes 100 metru vysoký pahorek s velkými ?zvonícími kameny?, nazývanými ?zvony boha Hiro?.
 
9.-15. den: TAHITI - MOOREA / 6 nocí
Dnes vás eeká transfer do poístavu a krátký 30 min poesun na ostrov Moorea a ubytování v hotelu.

MOOREA
Umilecké galerie a umilecké oemeslo: ostrov Moorea oslovil umilce a básníky na celém sviti. Poeetné galerie na ostrovi ukazují ?ivotní vitalitu, ale také tajemství ostrova. Poíkladem jsou napo. galerie API v Haapiti, Uminí Polynésie v centru Le Petit Village v Haapiti, Galerie Van der Heyde v Cookovi zátoce a ateliér Jeane Shelsher v Belvederu.Za náv?tivu stojí také dum poírody Mou´a RoaUm. K tomuto domu se nejlépe dostanete pi?ky. Procházkou zeleným údolím Vaianae dojdete k nádhernému domu, který byl postaven na poelomu 19. a 20. století. V jeho tisné blízkosti se nacházejí dvi oeky, tropické kvitiny a lesy. Nezapomeote ochutnat podomácku vyrobené marmelády, med a su?ené ovoce.
Moorea delfín centrum: tito moo?tí savci jsou poedstavováni bihem odborného výkladu, kterému nechybí ani zmínka o jejich ochrani. Soueástí programu je interaktivní eást, která se odehrává spoleeni s delfíny ve vodi.
Tiki Village: Polynésie ?ije odedávna umileckými oemesly obyvatel venkova. Najdete zde ko?e upletené z listí kokosových palem, krásni uvité vince z kapradí a kvitin, doevooezby a rueni malovaná parea. To v?e si mu?ete v této vesnici koupit. Mu?ete zde také obidvat za doprovodu taneenic s ohnim, mu?ete jet po laguni na elunu vyrobeném z jediného kmene ? na piroze, nebo se mu?ete projít a nav?tívit ukázkový chov perlotvorek s výstavou a mo?ností nákupu. Jedineenou poíle?itostí jsou v úterý, ve stoedu, v pátek a v sobotu konající se veeeoe s typickým tahitským pokrmem ?a´hima´a? a s taneením vystoupením ?edesáti taneeníku a hudebníku. Dokonce Vám zde uspooádají svatbu v polynéském stylu, dojednáte-li si termín poedem.

Volné dny mu?ete strávit bui jen odpoeinkem na nikteré z vyhlá?ených plá?í, ?norchlováním v laguni za doprovodu nádherných korálových rybek a mooských ?elv nebo se mu?ete vypravit za poznáváním jak okolní rozmanité tropické poírody, tak i místní kultury do zdej?ích vesnic nebo se s pomocí instruktoru potopit hloubiji, do lagun, kde Vás uvítají ?raloeci ei manty. Za cca 60 EUR/den je mo?né si pronajmout vuz a vydat se po vlastní ose a projet si tento úchvatný ostrov. 


Objednáváte termín: 19.01.2019-08.02.2019 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
Email:
*Počet:
Cena za os. / ve Fr. Polynésii kombinace s ostr. Moorea (139 490,- Kč)   
Cena za os. / ve Fr. Polynésii kombinace s ostr. Bora Bora (156 190,- Kč)   
Vízum do USA (ESTA) (450,- Kč)   
Povinný poíplatek za letenky ve vysoké sezóni od 27.6.-16.8. (29 000,- Kč)   
Cena celkem   Kč 
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz